Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Tin tức VNDIRECT 04/11/2022    154

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam (mã TNGCB2124001) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:     
– Mã trái phiếu TNGCB2124001
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 18/05/2021
– Ngày đáo hạn 18/05/2024
– Lãi suất Trái phiếu kỳ này 9,5%/năm
– Kỳ tính lãi 18/05/2022 – 18/11/2022
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:    
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 09/11/2022
– Ngày Thanh toán lãi 18/11/2022

  Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status