Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư Ngành Nước DNP

Tin tức VNDIRECT 18/08/2021    170

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi các mã Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành Nước DNP phát hành ngày 31/08/2020 (DPW202001, DPW202002, DPW202003, DPW202004, DPW202005, DPW202006) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:        

– Mã trái phiếu:        DPW202001, DPW202002, DPW202003, DPW202004, DPW202005, DPW202006

– Kỳ hạn:                 03 năm

– Ngày phát hành:    31/08/2020

– Ngày đáo hạn:      31/08/2023

– Lãi suất trái phiếu: 11%/năm

– Kỳ tính lãi:            28/02/2021 – 31/08/2021                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 20/08/2021

– Ngày Thanh toán lãi: 31/08/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status