Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ phần Crystal Bay

Tin tức VNDIRECT 19/10/2022    266

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Crystal Bay (CBGCB2124001) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu:
– Mã trái phiếu CBGCB2124001
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 05/11/2021
– Ngày đáo hạn 05/11/2024
– Lãi suất kỳ này 9,5%/năm
– Kỳ thanh toán lãi 05/11/2021 – 05/11/2022

 

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ  Ngày Thanh toán:          

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 31/10/2022 

– Ngày Thanh toán: 07/11/2022

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status