Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần CMC

Tin tức VNDIRECT 28/01/2022    422

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi các mã Trái phiếu Công Ty Cổ Phần CMC phát hành ngày 11/08/2021 cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:   
– Mã trái phiếu CVTB2122001, CVTB2123002, CVTB2125003, CVTB2126004
– Ngày phát hành 11/08/2021
– Lãi suất trái phiếu 9.5%/năm
– Kỳ tính lãi 11/08/2021 – 11/02/2022 (184 ngày)
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 26/01/2022
– Ngày thanh toán lãi 11/02/2022

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status