Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Kỷ (CRE202001)

10/06/2022    600

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc Thanh toán Lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Kỷ cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:        

– Mã trái phiếu:        CRE202001

– Kỳ hạn:                    03 năm

– Ngày phát hành:    31/12/2020

– Ngày đáo hạn:       31/12/2023

– Kỳ thanh toán lãi:   6 tháng/lần                        

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 21/06/2022

– Ngày Thanh toán lãi: 30/06/2022

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status