Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ

Tin tức VNDIRECT 14/12/2022    172

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc Thanh toán Lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ Phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE202001) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Mã trái phiếu:         CRE202001

– Kỳ hạn:                    03 năm

– Ngày phát hành:    31/12/2020

– Ngày đáo hạn:       31/12/2023

Kỳ tính lãi:              30/06/2022 – 31/12/2022     

  1. Ngày Chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày Chốt danh sách Trái chủ: 22/12/2022

– Ngày Thanh toán lãi: 03/01/2023

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status