Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Bắc Hà

Tin tức VNDIRECT 17/04/2020    350

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu BHB2018_02 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:

  • Tên trái phiếu: BHB2018_02
  • Kỳ hạn: 03 năm
  • Ngày phát hành: 26/04/2018
  • Ngày đáo hạn: 26/04/2021
  • Kỳ thanh toán lãi: 1 năm/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 22/04/2020
  • Ngày Thanh toán: 27/04/2020

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status