Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi định kỳ Trái Phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA202001)

Tin tức VNDIRECT 06/04/2021    898

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi định kỳ Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA202001) cho các Trái chủ, CTCP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :
1. Thông tin Trái phiếu:
– Mã trái phiếu : IPA202001
– Kỳ hạn : 02 năm
– Ngày phát hành : 15/04/2020
– Ngày đáo hạn: 15/04/2022
– Lãi suất trái phiếu : 10,5%/năm
– Kỳ tính lãi : 01 năm/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:
– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 06/04/2021
– Ngày Thanh toán lãi: 15/04/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status