Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Định Kỳ Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Bình Hiệp

Tin tức VNDIRECT 07/08/2021    163

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ phần Bình Hiệp (BHW202001 và BHW202002) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:        

– Mã trái phiếu:         BHW202001 và BHW202002

– Kỳ hạn:                    03 năm

– Ngày phát hành:    18/08/2020

– Ngày đáo hạn:       18/08/2023

– Lãi suất trái phiếu: 11%/năm

– Kỳ tính lãi:             06 tháng/lần                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 09/08/2021

– Ngày Thanh toán: 18/08/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status