Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Gốc và Lãi Đáo Hạn Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Tập đoàn CIENCO4

23/05/2022    41

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán gốc lãi Đáo hạnTrái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:

– Mã trái phiếu:         C4G202001 và C4G202002

– Kỳ hạn:                    02 năm

– Ngày phát hành:    10/06/2020

– Ngày đáo hạn:       10/06/2022

– Lãi suất trái phiếu: 11%/năm

– Kỳ tính lãi:             06 tháng/lần                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 01/06/2022

– Ngày Thanh toán gốc lãi: 10/06/2022

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status