Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Gốc lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Tập đoàn Hà Đô (HDG201901)

Tin tức VNDIRECT 29/04/2021    237

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc đáo hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG201901) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Mã trái phiếu:         HDG201901

– Kỳ hạn:                    02 năm

– Ngày phát hành:    15/05/2019

– Ngày đáo hạn:       15/05/2021

Kỳ thanh toán lãi:   1 năm/lần                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 06/05/2021

– Ngày thực Thanh toán gốc lãi: 17/05/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status