Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Gốc lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Năng lượng Bắc Hà (BHB2018_01)

Tin tức VNDIRECT 29/03/2021    655

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc tất toán đáo hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà (BHB2018_01) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Mã trái phiếu:         BHB2018_01

– Kỳ hạn:                    03 năm

– Ngày phát hành:    03/04/2018

– Ngày đáo hạn:       03/04/2021

Kỳ thanh toán lãi: 1 năm/lần                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 31/03/2021 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu kể từ ngày chốt danh sách)

– Ngày thực Thanh toán gốc lãi: 05/04/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status