Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Gốc Lãi Đáo Hạn Trái Phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Tin tức VNDIRECT 02/08/2022    36

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán gốc lãi đáo hạn Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã trái phiếu IPA202010 và IPA202011) cho các Trái chủ, CTCP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thôngtin Trái phiếu:

– Mã trái phiếu : IPA202010 và IPA202011
– Kỳ hạn : 02 năm
– Ngày phát hành : 27/08/2020
– Ngày đáo hạn

– Lãi suất trái phiếu

:

:

27/08/2022

10,5%/năm

– Kỳ tính lãi : 01 năm/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ  Ngày Thanh toán:         

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 18/08/2022

– Ngày Thanh toán gốc lãi: 29/08/2022

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status