Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Mua lại trước hạn Trái phiếu của CTCP Tập Đoàn Đất Xanh (DXG012018)

Tin tức VNDIRECT 13/04/2020    771

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc mua lại trước hạn Trái phiếu DXG012018 cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu

  • Tên trái phiếu: DXG012018
  • Kỳ hạn: 04 năm
  • Ngày phát hành: 31/07/2018
  • Ngày đáo hạn: 31/07/2022

2. Ngày chốt danh sách mua lại và Ngày mua lại

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 16/04/2020
  • Ngày mua lại: 20/04/2020

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status