Hợp tác cùng phát triển

Hướng dẫn đăng ký thiết bị điện tử trong giao dịch chứng khoán

Tin tức VNDIRECT 26/03/2019    522

Chia sẻ

Từ ngày 28/03/2018, theo Thông tư 134/2017/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về phiếu lệnh điện tử, mỗi lệnh đặt của Quý khách phải bao gồm các thông tin:

  • Thông tin lệnh đặt: số hiệu lệnh, loại lệnh, số tài khoản đặt lệnh, phương thức giao dịch, mã chứng khoán, số lượng và giá giao dịch.
  • Thời gian giao dịch
  • Thiết bị đặt lệnh, địa chỉ vật lý của thiết bị hoặc thông tin biểu thị tính duy nhất của thiết bị đặt lệnh (biểu thị bằng ID trình duyệt khách hàng đang sử dụng)

Theo thông tư trên, khi Quý khách giao dịch chứng khoán bằng các thiết bị kết nối mạng như PC, Laptop, Máy tính bảng, Mobile app, cần lưu ý và thực hiện các bước sau để không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch:

  • Lưu trình duyệt: Áp dụng với tất cả các trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
  • Lưu thiết bị: Áp dụng với tất cả các thiết bị mobile trên Android và iOS
  • Quý khách cần đăng ký Lưu trình duyệt/Lưu thiết bị sau đó mới thực hiện giao dịch: đặt, sửa và hủy lệnh.
  • Mỗi tài khoản chỉ cần đăng ký Lưu trình duyệt/ Lưu thiết bị một lần. Quý khách cần đăng ký lại lưu trình duyệt hoặc lưu thiết bị nếu sử dụng trình duyệt khác hoặc thiết bị khác.
  • Để đảm bảo an toàn bảo mật trong một số trường hợp, Quý khách có thể Hủy trình duyệt/ thiết bị đã từng đăng ký, chỉ giữ lại trình duyệt/ thiết bị mà Quý khách đang sử dụng.

1. Hướng dẫn đăng ký lưu trình duyệt trên máy tính:

Sau khi đăng nhập và xác thực bước 2 thành công, xuất hiện luôn màn hình yêu cầu Quý khách đăng ký Lưu trình duyệt trên máy tính.

Giao diện của màn hình đăng ký Lưu trình duyệt:

Nếu Quý khách tắt màn hình đăng ký Lưu trình duyệt, Quý khách có thể đăng ký bằng cách bấm vào button Lưu trình duyệt trên Menu.

Chú ý: Sau khi đăng ký Lưu trình duyệt thành công, Quý khách có thể đặt, sửa và hủy lệnh. Từ những lần đăng nhập sau, nếu vẫn dùng trình duyệt đã được lưu thì Quý khách sẽ không phải đăng ký lại nữa.

2. Hướng dẫn hủy lưu trình duyệt trên máy tính

Trong một số trường hợp (mất thiết bị, không tin tưởng trình duyệt/ thiết bị…) Quý khách có thể hủy lưu trình duyệtđã từng đăng ký bằng cách bấm vào button “Hủy lưu trình duyệt khác” trên Menu.

Khi hủy thành công, hệ thống sẽ chỉ lưu trình duyệt mà Quý khách đang sử dụng và bỏ lưu trên tất cả các trình duyệt khác mà Quý khách đã từng đăng ký.

Giao diện như sau:

3. Hướng dẫn đăng ký/ Hủy đăng ký lưu thiết bị điện thoại

Tương tự như việc Đăng ký/ Hủy lưu trình duyệt trên máy tính, Quý khách thực hiện Đăng ký/hủy lưu thiết bị qua ứng dụng điện thoại trên thiết bị mobile app trên Android và iOS như sau:

DMCA.com Protection Status