Hợp tác cùng phát triển

Hướng dẫn Đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND)

11/06/2021    32674

Chia sẻ

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các thông tin dưới đây để đăng ký quyền mua cổ phiếu VND phát hành thêm được chốt quyền ngày 11/6/2021

I. Thông tin quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND)

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: dự kiến 214.514.678 cổ phiếu.

4. Giá phát hành: 14.500 đồng/cổ phiếu.

5. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.

6. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

7. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

  • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh nên không cần có phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.
  • Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
    Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 123 quyền mua và được mua 123*1=123 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được mua 123 cổ phiếu chào bán thêm.

8. Ngày chốt quyền mua: 11/06/2021

9. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 06/07/2021

10. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 02/07/2021

11. Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất.

II. Hướng dẫn Đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

1. Đối với Khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán khác: đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

2. Đối với Khách hàng mở tài khoản tại VNDIRECT, có thể chủ động thực hiện đăng ký theo 2 cách sau:

Cách 1: Đăng ký quyền mua trực tuyến tại Bảng giá www.trade.vndirect.com.vn

  • Nhà đầu tư truy cập vào mục Giao dịch cổ phiếu => Đăng ký quyền mua, sau đó chọn lệnh đăng ký cần thực hiện và thực hiện đăng ký.
  • Khi đó VNDIRECT sẽ cắt số tiền trong tài khoản của Nhà đầu tư đủ để đăng ký quyền mua này.

Cách 2: Nhà đầu tư có thể liên hệ nhân viên quản lý tài khoản hoặc gọi điện đến tổng đài 1900545409 bằng đúng số điện thoại đã đăng ký để được hỗ trợ

DMCA.com Protection Status