Hợp tác cùng phát triển

STK- Mở rộng công suất, tiếp đà tăng trưởng

Bản tin 360 độ Cổ phiếu 07/04/2022    217

Chia sẻ

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sợi dài polyester (PFY) bao gồm: DTY (sợi dún xơ dài), FDY (sợi kéo duỗi toàn phần), sợi dope-dyed (sợi màu), và sợi với các tính chất vật lý và hóa học đặc biệt. Điểm nhấn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm: (1) Tăng tỷ trọng mảng sợi tái chế có biên lợi nhuận gộp cao sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn, (2) Sản lượng tiêu thụ tăng trở lại trong năm 2022 khi gián đoạn chuỗi cung ứng giảm dần, (3) Dự án nhà máy Unitex dự kiến sẽ mở rộng công suất sản xuất gấp đôi khi đi vào hoạt động năm 2025.

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô và ngành, (Moat) Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng STK là một cổ phiếu phù hợp cho những nhà đầu tư trung và dài hạn khi các yếu tố cơ bản của cố phiếu này rất tốt. STK có mức ROE trung bình 3 năm gần nhất là 18.6%, đang giao dịch tại mức P/E fw2022 12 lần. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý theo dõi sát tiến độ triển khai kế hoạch tăng gấp đôi công suất vào năm 2025.

Xem chi tiết báo cáo tại đây

DMCA.com Protection Status