Hợp tác cùng phát triển

STB – Cần chờ đợi hiệu quả hoạt động kinh doanh và xử lý nợ

Bản tin 360 độ Cổ phiếu 26/08/2021    1248

Chia sẻ

Sacombank là ngân hàng bán lẻ có thương hiệu mạnh và mạng lưới rộng khắp. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ ban lãnh đạo mới, đã giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động, xử lý được nhiều khoản nợ xấu. Tuy nhiên, (1) STB có quy mô tài sản xấu còn nhiều, trong khi thông tin khá hạn chế về tiến độ xử lý nợ xấu và (2) việc định giá toàn ngành ngân hàng đang ở mức cao so với trung bình lịch sử. Vì những lý do trên, chúng tôi nhận thấy mức đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu STB chưa hấp dẫn trong 3-6 tháng tới.

Chúng tôi nhận thấy điểm tích cực của STB bao gồm:

(1) Ngành ngân hàng còn tiềm năng tăng trưởng tốt trong trung và dài hạn;

(2) Thương hiệu tốt, hệ thống chi nhánh đứng đầu nhóm ngân hàng tư nhân;

(3) Hiệu quả hoạt động kinh doanh có xu hướng được cải thiện.

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như:

(1) Covid-19 kéo dài gây áp lực nợ xấu đối với toàn hệ thống;

(2) Quy mô tài sản xấu trên bảng cân đối khá lớn và

(3) Định giá toàn ngành đã ở mức cao so với mức định giá bình quân trong lịch sử.

Xem chi tiết báo cáo tại đây

DMCA.com Protection Status