Hợp tác cùng phát triển

ROS – Có gì đằng sau Cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết?

Bản tin 360 độ Cổ phiếu 03/06/2021    3076

Chia sẻ

Là một Doanh nghiệp tồn tại những rủi ro liên quan đến (1) Quản trị, (2) Hoạt động Kinh doanh & (3) Tình hình Tài chính, chúng tôi cho rằng Cổ phiếu ROS không phù hợp với các Nhà đầu tư. Các Nhà Đầu tư nên cẩn trọng khi đưa Cổ phiếu ROS vào Danh mục của mình.

Theo quan điểm của chuyên viên, cổ phiếu ROS phù hợp để đầu cơ lướt sóng do thanh khoản luôn giao dịch tốt hơn là một cổ phiếu có cơ bản tốt để có thể mua và nắm giữ dài hạn.

null

DMCA.com Protection Status