Hợp tác cùng phát triển

PVD – Chờ đợi sự phục hồi trong nửa cuối năm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 10/08/2021    885

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng trong Q2/21 giảm 86,5% svck xuống 8,6 tỷ đồng, đánh dấu nửa đầu năm 2021 khó khăn với mức lỗ ròng 95,4 tỷ đồng
  • PVD đã ký hợp đồng cho thuê 4 giàn khoan tự nâng (JU) trong nửa đầu năm, đảm bảo lịch trình khoan đến hết năm 2021 và xa hơn nữa.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 26.100 đồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND18.400

VND26.100

0%

KHẢ QUAN

Dầu khí

Mảng khoan ghi nhận lãi gộp là điểm sáng trong Q2/21

Doanh thu (DT) thuần Q2/21 giảm 24% svck xuống 1.112 tỷ đồng do giá thuê giàn JU giảm 21% svck và không có giàn khoan thuê ngoài so với mức bình quân 2,44 giàn trong Q2/20, điều này đã làm mờ đi sự phục hồi của hiệu suất sử dụng giàn JU (từ 78% trong Q2/20 lên 92% trong Q2/21). Trong Q2/21, mảng khoan đã ghi nhận lãi gộp trở lại là 15,9 tỷ đồng sau 4 quý thua lỗ liên tiếp, dẫn đến biên LN gộp tăng 6,2 điểm % svck. Tuy nhiên, LN ròng Q2/21 vẫn giảm 86,5% svck xuống 8,6 tỷ đồng do: (1) chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN) tăng gấp đôi svck khi PVD trích lập chi phí dự phòng 28,5 tỷ đồng cho khoản nợ xấu của KrisEnergy và (2) thu nhập từ công ty liên kết giảm 50% svck xuống còn 34,5 tỷ đồng.
Trong 6T21, PVD ghi nhận DT thuần giảm 47,2% svck xuống 1.662 tỷ đồng và lỗ ròng 95,4 tỷ đồng chủ yếu do thị trường khoan ảm đạm trong nửa đầu năm.

Hiệu suất sử dụng giàn JU đang trên đà hồi phục trong nửa cuối 2021

Theo thông tin từ ĐHCĐ 2021, cả 4 giàn khoan JU đã ký hợp đồng cho các chương trình khoan trong 6 tháng cuối năm, trong đó PVD III dự kiến sẽ hoạt động tại Malaysia từ tháng 10 với hợp đồng dài hạn cho Repsol. Ngoài ra, PVD cũng đang tích cực tham gia đấu thầu các dự án khoan trong năm 2022 tại Malaysia và Thái Lan. Trong khi đó, giàn PVD V (giàn TAD) bị dời kế hoạch tái khởi động từ Q3/21 sang Q4/21 do tình hình dịch bệnh phức tạp. Bất chấp những khó khăn ngoài dự kiến trong năm 2021, chúng tôi thấy rằng triển vọng của công ty vẫn khả quan, đặc biệt từ năm 2022 trở đi khi hiệu suất sử dụng/giá thuê giàn JU dự kiến phục hồi và giàn TAD bắt đầu hoạt động trở lại.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 26.100 đồng

Chúng tôi giảm dự phóng EPS 2021 xuống 47,9% để phản ánh giá thuê giàn JU thấp hơn dự kiến, sự chậm trễ trong việc khởi động giàn TAD và dự phòng nợ phải thu khó đòi. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những khó khăn trong 6T21 phần lớn đã được phản ánh vào giá và giá cổ phiếu trong thời gian tới sẽ phản ánh: (1) tâm lý thị trường tích cực hơn đối với sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu và (2) triển vọng công ty được củng cố khi giàn TAD tái khởi động và hiệu suất sử dụng giàn JU cải thiện. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 26.100 đồng (-2% sv. báo cáo trước), dựa theo P/B mục tiêu 2021-23 là 0,8 lần. Động lực tăng giá là giá dầu cao hơn. Rủi ro giảm giá là giá dầu thấp hơn dự kiến và sự chậm trễ trong việc khởi động giàn TAD.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status