Hợp tác cùng phát triển

PHÂN HẠNG THỊ TRƯỜNG MSCI NĂM 2019: VIỆT NAM CÓ THỂ ĐƯỢC TĂNG MẠNH TỶ TRỌNG TRONG MSCI FRONTIER MARKETS INDEX

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 14/07/2019    148

Chia sẻ

Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) sẽ công bố kết quả “phân hạng thị trường thường niên năm 2019” vào ngày 13/5/2019 và các thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2019.

Việt Nam nhiều khả năng chưa được đưa vào “danh sách rút gọn xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi” trong kỳ review tới. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ được hưởng lợi dù chưa được vào “danh sách rút gọn”.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status