Hợp tác cùng phát triển

NLG – Vững vàng trước những khó khăn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 20/05/2022    378

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q1/22 giảm mạnh 99,8% svck còn 0,6 tỷ đồng do không ghi nhận khoản thu nhập một lần, chỉ hoàn thành 0,05% dự phóng của chúng tôi.
  • Chúng tôi dự báo LN ròng 2022 tăng 19,4% svck đạt 1.259 tỷ đồng nhờ thu nhập một lần và bàn giao BĐS mạnh mẽ.
  • Nâng khuyến nghị lên Khả quan từ Trung lập với giá mục tiêu 56.000 đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND46.900

VND56.000

1,60%

KHẢ QUAN

Bất động sản

Tăng trưởng doanh thu và LN ròng tương phản trong Q1/22
Doanh thu NLG Q1/22 tăng 149,1% svck đạt 587,4 tỷ đồng nhờ bàn giao Flora Akari (99 căn khoảng 248 tỷ đồng) và Valora Southgate (64 căn khoảng 251 tỷ đồng). Trong đó, dự án Southgate được hợp nhất vào doanh thu của NLG từ Q3/21. LN ròng Q1/22 sụt giảm 99,8% svck còn 0,6 tỷ đồng do không ghi nhận khoản thu nhập một lần, hoàn thành chỉ 0,05% dự báo cả năm của chúng tôi.
Ngành BĐS đang đối mặt nhiều thách thức ảnh hưởng đến triển vọng ngành
Chúng tôi nhận thấy ngành bất động sản (BĐS) đang đối mặt với nhiều thách thức làm ảnh hưởng đến triển vọng ngành, gồm: 1) lãi suất tăng ảnh hưởng đến quyết định mua nhà, 2) giá vật liệu tăng có thể làm tăng giá nhà ở và 3) thắt chặt các khoản vay ngân hàng vào lĩnh vực BĐS và giám sát chặt chẽ hơn trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng NLG có quỹ sản phẩm sẵn sàng bán lớn và bảng cân đối tài chính lành mạnh sẽ vẫn có mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong 2022-23.
Chúng tôi dự báo LN ròng tăng trưởng kép 45,7% trong năm 2022-24
Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng LN ròng năm 2022 xuống 25,7% còn 1.259 tỷ đồng, do ghi nhận khoản thu nhập một lần từ chuyển nhượng 50% cổ phần tại dự án Paragon Đại Phước thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng doanh số bán hàng năm 2022 tăng 91,3% svck lên 16.910 tỷ đồng, nhờ mở bán sáu dự án. Chúng tôi ước tính tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2022-24 của doanh thu đạt 48,9% và LN ròng đạt 45,7%, chủ yếu nhờ bàn giao BĐS mạnh mẽ.
Nâng khuyến nghị lên Khả quan từ Trung lập với giá mục tiêu 56.000 đ/cp
Cổ phiếu NLG đã giảm khoảng 30% so với mức đỉnh vào đầu năm 2022; chúng tôi nhận thấy cơ hội tích lũy cổ phiếu doanh nghiệp BĐS có bảng cân đối tài chính lành mạnh và triển vọng tăng trưởng LN ròng mạnh mẽ. Tiềm năng tăng giá gồm 1) giá bán cao hơn dự kiến và 2) dự án Waterpoint giai đoạn 2 (190ha) được huy động vốn sớm hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá gồm 1) bàn giao BĐS và mở bán mới chậm hơn dự kiến, 2) lãi suất vay mua nhà tăng cao hơn dự kiến có thể ảnh hưởng tỷ lệ hấp thụ căn hộ tầm trung của NLG, và 3) giá nguyên vật liệu xây dựng tiếp tục tăng.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status