Hợp tác cùng phát triển

DSIP – Tài khoản Tiết kiệm tích sản dài hạn

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Khách hàng có thu nhập ổn định cao và muốn tìm kiếm kênh đầu tư tích sản thụ động.

ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH 

DSIP – Tài khoản Tiết kiệm tích sản dài hạn là gói dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản với mục đích xây dựng danh mục tài sản và kiến tạo thu nhập bền vững từ đầu tư. Tiết kiệm đầu tư là một quá trình tự tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, chia nhỏ các mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện một cách liên tục có kỷ luật.

TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN DSIP  

  • Onboarding – Hướng dẫn nhập môn đầu tư thông qua Khóa học Nhập môn đầu tư DGO Life  giúp cho Khách hàng có thể hiểu được cách tiếp cận với con đường đầu tư để kiến tạo sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư
  • Account planning  - Hướng dẫn Khách hàng thiết lập kế hoạch phân bổ thu nhập và lựa chọn danh mục tài sản mục tiêu phù hợp
  • Account careby –  Khách hàng được đồng hành chăm sóc tư vấn để an tâm đầu tư và tối ưu danh mục tài sản
  • Account Report – Khách hàng được cung cấp báo cáo tài khoản tại myaccount.vndirect.com.vn
  • Account Supervision – Khách hàng có thể đăng ký theo dõi nhận thông tin về biến động danh mục và tài sản đầu tư

DANH MỤC TÀI SẢN CÓ THỂ LỰA CHỌN TRONG DSIP

  • VNDAF – SIP: Chương trình đầu tư định kỳ vào Chứng chỉ quỹ Cổ phiếu
  • VNVALUE: Ủy thác đầu tư danh mục giá trị
  • SINGLE STOCK SAVING – Tiết kiệm đầu tư 1 cổ phiếu

CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DSIP 

  • Liên hệ Tổng đài 1900545409 hoặc chat trực tuyến với VNDIRECT tại website hoặc các nền tảng mạng xã hội: Zalo, Facebook
  • Truy cập và đăng ký tại iVND
DMCA.com Protection Status