Hợp tác cùng phát triển

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 11/2018

Hội thảo 26/10/2018    572

Chia sẻ

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 11/2018


October 26, 2018

Nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức về thị trường chứng khoán, từ những kiến thức căn bản trong giao dịch chứng khoán cơ sở, phái sinh đến việc tìm kiếm một số hình thái đỉnh đáy trong phân tích kỹ thuật… Trong tháng 11 này, Các chuyên gia chứng khoán tại VNDIRECT sẽ tổ chức các Hội thảo miễn phí dành cho Nhà đầu tư.

Khu vực tổ chức TT Phòng đăng ký Tên Hội thảo Thời gian & thời lượng tổ chức Nội dung chính
Hà Nội 1 Nhóm TradaBrothers Đón đầu cơ hội đầu tư cuối năm 2018 đầu 2019 9h00 – 12h00


Thứ Bảy


ngày 03/11/2018
1. Nhận định thị trường cuối năm 2018


2. Đánh giá cơ hội đầu tư đầu năm 2019


3. Đề xuất danh mục và chiến lược đầu tư cổ phiếu
Hồ Chí Minh 2 Phòng MG7 HCM Chiến thuật 34 bắt sóng cổ phiếu hai sàn 9h00 – 12h00


Thứ Bảy


03/11/2018
1. Chiến lược đặt lệnh sau khi xác định được cổ phiếu có yếu tố cơ bản


2. Chiến thuật đặt lệnh phái sinh đạt hiệu suất cao
3 Phòng MG7 HCM Chiến thuật đặt lệnh Double end trong phái sinh 9h00 – 12h00


Thứ Bảy


24/11/2018
1. Chiến thuật giao dịch phái sinh giúp giảm tần suất đi lệnh


2. Chiến thuật chọn giá theo chỉ báo ngắn ngày trên thị trường cơ sở

Các Nhà Đầu Tư có thể tham khảo nội dung các buổi đào tạo do các Chuyên gia chứng khoán tại VNDIRECT tổ chức trong tháng 11/2018 và lựa chọn chương trình phù hợp để đăng ký.

Đăng ký ngay

DMCA.com Protection Status