Hợp tác cùng phát triển

Hội thảo do Môi giới tổ chức tháng 06/2018

Hội thảo 25/05/2018    409

Chia sẻ

Khu vực tổ chức TT Phòng đăng ký Tên Hội thảo Thời gian & thời lượng tổ chức Nội dung chính
HÀ NỘI 1 Phòng Môi giới 11 HO Đánh giá cơ hội và rủi ro thị trường cuối quý 2/2018

9h00 – 12h00

ngày 10.06.2018

Chủ Nhật

1. Nhận định thị trường và cơ hội đầu tư

2. “Hé lộ” danh mục cổ phiếu khuyến nghị

3. Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư hiệu quả

HÀ NỘI 2 Phòng Môi giới 12 HO Cơ hội đầu tư chứng khoán cuối năm 2018 9h00 – 12h00

ngày 30.06.2018
 

Thứ Bảy

1. Phân tích yếu tố chu kỳ của chứng khoán

2. Phương pháp giao dịch đa khung thời gian

3. Phân tích dòng tiền và xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả

HỒ CHÍ MINH 3 Phòng Môi giới 07 HCM Hướng dẫn giao dịch chứng khoán thần tốc cho người mới

9h00 – 12h00

ngày 02.06.2018

Thứ Bảy

1. Các qui tắc giao dịch cổ phiếu

2. Thuế, các dịch vụ chứng khoán hỗ trợ

3. Các website tham khảo thông tin cổ phiếu

4 Phòng Môi giới 27 HCM Ứng dụng công nghệ trong đầu tư chứng khoán

9h00 – 12h00  

ngày 03.06.2018

Chủ Nhật

1.  Những dấu hiệu nhận biết thị trường đang tạo đáy

2. Giới thiệu trợ lý ảo giao dịch

3. Chia sẻ chiến lược đầu tư và khuyến nghị cổ phiếu

5 Phòng Môi giới 07 HCM Hướng dẫn phân tích kỹ thuật thần tốc cho người mới

9h00 – 12h00

ngày 23.06.2018

Thứ Bảy

1. Nguyên lý của PTKT

2. Các chỉ báo nào hỗ trợ cho người mới tiệm cận trình độ người có kinh nghiệm

3. Các website hỗ trợ PTKT

Các nhà đầu tư có thể tham khảo nội dung các buổi đào tạo do các Chuyên gia chứng khoán tại VNDIRECT tổ chức trong tháng 06/2018 và lựa chọn chương trình phù hợp để tham gia TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status