Hợp tác cùng phát triển

CTCK VNDIRECT thay đổi giấy phép hoạt động

Hoạt động VNDirect 22/11/2007    1341

Chia sẻ


CTCK VNDIRECT thay đổi giấy phép hoạt động

Công bố thông tin thay đổi giấy phép hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

            Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103014521 do Phòng Đăng ký kinh
doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/11/2006,
thay đổi lần 3 ngày 27/12/2006.

            Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 16/11/2006.

            Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng Việt Nam).

            Địa chỉ trụ sở chính: Số 100, phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

            Điện thoại: 04.9724568                                    Fax: 9724600

            Ngày
19/11/2007, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số
87/UBCK-GP về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh
Chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD với nội dung:

            1. Tăng vốn điều lệ và thay đổi cơ cấu vốn góp của Công ty:

            Vốn điều lệ hiện nay: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng Việt Nam);

            Vốn điều lệ tăng thêm: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam);

            Vốn điều lệ mới: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam)

            Cơ cấu sở hữu vốn sau khi tăng:

STT

Tên cổ đông

Số cổ phần

Giá trị vốn góp

(VNĐ)

Tỷ lệ vốn góp

1

Nguyễn Ngọc Thanh

1.500.000

15.000.000.000

5%

2

Vũ Hiền

3.000.000

30.000.000.000

10%

3

Công ty TNHH Các Đối tác Tài chính CT

3.000.000

30.000.000.000

10%

4

Công ty Cổ phần Đầu tư I.P.A

22.500.000

225.000.000.000

75%

2. Đổi tên giao dịch và tên viết tắt của Công ty:

Tên hiện cũ:

+ Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

+ Tên viết tắt: VNDS.,CORP

Tên mới:

+ Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES COMPANY

+ Tên viết tắt: VNDS., CO

3. Rút nghiệp vụ kinh doanh “Quản lý danh mục đầu tư”

            4.
Sửa đổi các nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần
chứng khoán VNDIRECT để phù hợp với quy định của Luật chứng khoán, Điều
lệ mẫu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

            Các nội dung thay đổi trên đã được thông báo và đăng ký với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

DMCA.com Protection Status