Hợp tác cùng phát triển

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DO CÁC CHUYÊN GIA CHỨNG KHOÁN CỦA VNDIRECT TỔ CHỨC TRONG THÁNG 4/2018

Hội thảo 02/03/2018    695

Chia sẻ


Các chương trình Hội thảo sẽ được các Chuyên gia chứng khoán VNDIRECT tổ chức tại TP.HCM trong tháng 04.2018 với lịch trình như sau:

MG7 HCM 3 bước học đầu tư chứng khoán cơ bản cho người mới 9h00 – 11h00
Chủ Nhật
08/04/2018
1.    Cơ bản về thị trường chứng khoán
2.    Hướng dẫn cách giao dịch chứng khoán.
3.    Phần mềm tìm đỉnh-đáy cổ phiếu. Sử dụng tool Healthcheck để đặt lệnh.
MG6 HCM Ngân hàng, bất động sản và chu kỳ kinh tế 14h00 – 17h00
Thứ Bảy
14/04/2018
1.    Bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2017-2020
2.    Thị trường bất động sản Việt Nam: dấu hỏi 2018
3.    Chu kỳ kinh tế khi nào thì dừng lại?
MG7 HCM Đầu tư kỹ thuật số với phần mềm tìm đỉnh-đáy 9.9 9h00 – 11h00
Chủ Nhật 15/04/2018
1.    Hướng dẫn sử dụng phần mềm 9.9
2.    Chiến thuật mua bán để tối đa hóa lợi nhuận và cách đi lệnh

Các nhà đầu tư có thể tham khảo nội dung các buổi đào tạo do các Chuyên gia chứng khoán tại VNDIRECT tổ chức trong tháng 04/2018 và lựa chọn chương trình phù hợp để tham gia TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status