Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Vĩ mô – Tăng trưởng kinh tế Q3/2019 vượt kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 07/10/2019    232

Chia sẻ

  • Tăng trưởng kinh tế quý 3/2019 đạt 7,3% sv cùng kỳ nhờ nhu cầu tiêu thụ nội địa và lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng.
  • Tăng trưởng lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong quý vừa qua có sự đóng góp đáng kể của sự phục hồi sản xuất hàng điện tử mặc dù tăng trưởng của lĩnh vực lọc hóa dầu chậm lại.
  • Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 và 2020 lên lần lượt là 7,0% và 6,7% nhờ lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng trong nước vẫn duy trì tích cực.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status