Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Vĩ mô – Tăng trưởng bền bì trong Q1/2019 – Cập nhật

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 09/04/2019    181

Chia sẻ

  • Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6,8% sv cùng kỳ trong Q1, cao hơn so với kỳ vọng của chúng tôi, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 7,5% trong cùng kỳ do tăng trưởng chậm hơn ở lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất.
  • Tăng trưởng tích cực của khu vực sản xuất trong nước đã bù đắp cho sự chững lại của lĩnh vực sản xuất hàng điện tử.
  •  Chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP 2019 ở mức 6,6%.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status