Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 28/09-02/10/2020

  • Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 94,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 145 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
  • Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng phân hóa.
  • Tỷ giá có xu hướng giảm. CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm xuống mức 94,7% trong tuần qua. Lãi suất trúng thầu giảm trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khối ngoại mua ròng 145 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trong tuần 28/09-02/10/2020, KBNN đã phát hành thành công 14.447 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5, 10, 15, 20 và 30 năm trong tổng số 15.250 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu giảm từ 1 đến 18 điểm cơ bản so với lần phát hành gần nhất.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp giảm mạnh từ 4,5 đến 35,2 điểm cơ bản, với mức giảm mạnh hơn ở các kỳ hạn dài. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị 145 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020, khối ngoại đã mua ròng 1.868 tỷ đồng trái phiếu.

Tuần tiếp theo từ 05-09/10/2020, KBNN sẽ gọi thầu tổng cộng 9.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 15, 20 và 30 năm.

Trên thị trường mở không phát sinh giao dịch trong tuần qua. Tính đến ngày 02/10/2020, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng phân hóa trong tuần vừa qua. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,3 điểm cơ bản, lãi suất kỳ hạn qua đêm và 1 tuần không đổi, trong khi lãi suất các kỳ hạn còn lại tăng từ 0,3 đến 56 điểm cơ bản.

Tỷ giá có xu hướng giảm. Cụ thể, tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng về mức 23.214 đồng/USD. Đồng thời, tỷ giá trên thị trường tự do giảm lần lượt 20 và 40 đồng ở chiều mua vào và bán ra về mức 23.180-23.210 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá mua/bán tại Vietcombank không đổi so với tuần trước đó, duy trì ổn định ở mức 23.070-23.280 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ, đạt 140,67 điểm cơ bản, cao hơn cuối tuần trước 2,25 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status