Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 25-29/01/2021

  • Tỷ lệ trúng thầu giảm, đạt 75% trong tuần qua. Lãi suất TPCP phân hóa. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng, trừ kỳ hạn 1 năm. Khối ngoại mua ròng 145 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua NHNN tiếp tục không thực hiện giao dịch trên thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa.
  • Tỷ giá trung tâm tăng 23 đồng lên mức 23.160 đồng/USD. CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ 2,72 điểm cơ bản.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu giảm, đạt 75% trong tuần qua. Lãi suất TPCP phân hóa. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng, trừ kỳ hạn 1 năm. Khối ngoại mua ròng 145 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

Tuần qua, KBNN đã gọi thầu thành công 7.496 tỷ đồng TPCP trong tổng số 10.000 tỷ đồng gọi thầu ở các kỳ 5, 10, 15, và 30 năm. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm giảm 15 điểm cơ bản so với kỳ phát hành gần nhất, trong khi lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm và 30 năm tăng nhẹ.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp nhìn chung tăng, trừ kỳ hạn 1 năm. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 145 tỷ đồng trong tuần qua, đưa tổng giá trị mua ròng lũy kế của khối ngoại từ đầu năm 2021 lên mức 2.824 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 01-05/02/2021, KBNN sẽ gọi thầu 6.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15 và 20 năm.

Tuần qua NHNN tiếp tục không thực hiện giao dịch trên thị trường mở. Tính đến ngày 29/01/2021, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng giảm từ 5,9 đến 11,7 điểm cơ bản; lãi suất các kỳ hạn còn lại tăng từ 4,4 đến 50 điểm cơ bản.

Tỷ giá trung tâm tăng 23 đồng lên mức 23.160 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá Vietcombank giảm 25 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra về mức 22.930-23.140 đồng/USD. Tỷ giá trên thị trường tự do giảm mạnh 100 đồng ở cả hai chiều, đạt 23.500-23.550 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ 2,72 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, đạt 103,5 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status