Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Thị trường Trái phiếu & Tiền tệ – Tuần 18-22/01/2021

  • Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Khối ngoại mua ròng 1.289 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
  • Tuần qua NHNN tiếp tục không thực hiện giao dịch trên thị trường mở. Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 23.137 đồng/USD.
  • CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ 1,4 điểm cơ bản.

Nhận định chính

Tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đạt 100% trong tuần qua. Lãi suất TPCP giảm so với lần phát hành gần nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Khối ngoại mua ròng 1.289 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

Tuần qua, KBNN đã gọi thầu thành công toàn bộ 10.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm trong tổng số 10.000 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất trúng thầu giảm 10 điểm cơ bản so với kỳ phát hành gần nhất, trừ lãi suất trúng thầu kỳ hạn 20 năm không đổi.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp phân hóa. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị xấp xỉ 1.289 tỷ đồng trong tuần qua, đưa tổng giá trị mua ròng lũy kế của khối ngoại từ đầu năm 2021 lên mức 2.679 tỷ đồng.

Tuần tiếp theo từ 25-29/01/2021, KBNN sẽ gọi thầu 8.000 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Tuần qua NHNN tiếp tục không thực hiện giao dịch trên thị trường mở. Tính đến ngày 22/01/2021, lượng tín phiếu và reverse repo đang lưu hành trên thị trường đều ở mức 0.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng phân hóa. Cụ thể, chỉ lãi suất kỳ hạn 3 tháng qua đêm và 1 tháng tăng lần lượt 0,1 và 2,4 điểm cơ bản; lãi suất các kỳ hạn còn lại giảm từ 1,1 đến 27 điểm cơ bản.

Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 23.137 đồng/USD. Tỷ giá Vietcombank tăng 5 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra lên mức 22.955-23.165 đồng/USD. Tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh 140 đồng ở cả hai chiều, đạt 23.540-23.570 đồng/USD.

CDS 5 năm của Việt Nam tăng nhẹ 1,4 điểm cơ bản so với cuối tuần trước, đạt 100,8 điểm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status