Hợp tác cùng phát triển

Ban lãnh đạo VNDIRECT đăng ký mua 5.300.000 cổ phiếu VND

Công bố thông tin 16/05/2018    487

Chia sẻ

Cụ thể, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đăng ký mua vào 5.000.000 cổ phiếu VND. Trước đó, bà Phạm Minh Hương nắm giữ 986.832 cổ phiếu. Như vậy, trong trường hợp mua thành công số cổ phiếu đăng ký, bà Hương dự kiến nắm giữ gần 6 triệu cổ phiếu VND, chiếm tỷ lệ 2,72%.

Tiếp theo đó, bà Vũ Nam Hương, Giám đốc Tài chính, cũng đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,068%; ông Trần Vũ Thạch, Giám đốc Điều hành Vận hành, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0454% và ông Điêu Ngọc Tuấn, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,023%.

Các thành viên trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch trong khoảng từ ngày 18/05/2018 đến ngày 21/06/2018 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất của VNDIRECT do Công ty Kiểm toán KPMG kiểm toán cho biết, Công ty có doanh thu 1.240 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 473,1 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 2.507 tỷ đồng. Năm 2018, VNDIRECT đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng tối thiểu 25% so với năm 2017 và các tỷ suất sinh lời ROA, ROE vẫn duy trì cao như năm 2017.

DMCA.com Protection Status