Hợp tác cùng phát triển

VTP – Trở lại quỹ đạo tăng trưởng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 30/08/2022    707

Chia sẻ

  • Trong Q2/22, lợi nhuận (LN) ròng của VTP giảm 9,1% svck do giá nhiên liệu tăng cao. LN ròng 6T22 giảm 6,9% svck, đạt 34,6% dự phóng 2022.
  • Chúng tôi kỳ vọng LN ròng 2022-23 tăng 66,5%/40,1% svck nhờ (1) tăng trưởng sản lượng chuyển phát, (2) biểu phí mới, (3) giá nhiên liệu giảm.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 93.300 đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND63.000

VND93.300

2,28%

KHẢ QUAN

Công nghiệp

KQKD Q2/22: biên lợi nhuận thu hẹp do áp lực chi phí đầu vào

Trong Q2/22, doanh thu VTP tăng 5,2% svck chủ yếu nhờ tăng trưởng 31,3% svck ở mảng chuyển phát. Tăng trưởng mảng này đến từ (1) sản lượng chuyển phát Q2/22 ước tăng 18% svck, và (2) giá trung bình (ASP) Q2/22 tăng 11,2% svck do VTP áp dụng biểu phí mới kể từ tháng 2/2022 với mức tăng tương đối do chi phí nhiên liệu và nguyên liệu tăng cao. Tuy nhiên, biên LN gộp chuyển phát thu hẹp 2,15 điểm % svck do chi phí đầu vào tăng cao, khiến LN gộp Q2/22 chỉ tăng 6,6% svck. Do chi phí bán hàng & QLDN tăng 31,3% svck, LN ròng Q2/22 của VTP giảm 9,1% svck xuống 97 tỷ. LN ròng 6T22 giảm 6,9% svck, thấp hơn so với kỳ vọng và hoàn thành 34,6% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Chúng tôi kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ trong nửa sau 2022

Chúng tôi kỳ vọng doanh thu chuyển phát nửa sau 2022 tăng 37,9% svck theo đà tăng trưởng từ nửa đầu năm cùng mức nền thấp của nửa sau 2021. Đôi với biên LN gộp, VTP sẽ không phải chịu chi phí phòng dịch Covid-19, yếu tố khiến biên LN gộp nửa sau 2021 chạm đáy đạt 5,1%. Hơn nữa, giá dầu diesel đã đạt đỉnh và bắt đầu giảm kể từ tháng 7/2022 và điều này có lợi cho biên LN gộp của VTP trong nửa sau 2022. Do đó, chúng tôi kỳ vọng biên LN gộp chuyển phát của VTP trong nửa sau 2022 sẽ tăng lên 9,9%, giúp LN gộp tăng 170,6% svck và LN ròng tăng 259,1% svck. Kết quả là, mặc dù LN ròng nửa đầu năm giảm 6,9% svck, kết quả vượt trội trong nửa sau sẽ giúp LN ròng 2022 tăng 66,5% svck.

Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận duy trì cao trong năm 2023

Với kỳ vọng (1) giá trung bình dịch vụ chuyển phát tăng 13,6% svck trong năm 2022 và duy trì ổn định trong năm 2023 do VTP đã áp dụng biểu phí mới, và (2) giá dầu diesel có thể giảm 20% svck trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng biên LN gộp chuyển phát có thể tăng lên 9,9% từ mức 8,9% trong năm 2022. Do đóng góp cao hơn từ doanh thu chuyển phát (45,8% trong năm 2023 so với 41,8% trong năm 2022) với biên LN gộp cao hơn, biên LN gộp của VTP có thể tăng lên 4,8% trong 2023 từ mức 4% trong 2022. Kết hợp với ước tính tăng trưởng doanh thu 9,5% svck, chúng tôi kỳ vọng LN ròng của VTP tăng 40,1% svck trong 2023.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 93.300 đ/cp

Rủi ro giảm giá là ASP thấp hơn do cạnh tranh khốc liệt. Tiềm năng tăng giá là sản lượng và giá chuyển phát cao hơn dự kiến cùng việc niêm yết trên HSX.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status