Hợp tác cùng phát triển

VPB – Xứng đáng mức định giá cao hơn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 04/12/2020    1032

Chia sẻ

  • Chúng tôi dự báo CAGR EPS sẽ ở mức 16% trong giai đoạn 2020-2022 nhờ tăng trưởng tín dụng ấn tượng và tăng NIM.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu tăng lên 35.000 đồng/cp bằng cách áp dụng P/BV mục tiêu 2021 là 1,4 lần và chi phí vốn chủ sở hữu giảm.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 28.300

VND 35.000

0%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Dự báo EPS tăng trưởng bình quân 16%/năm giai đoạn 2020-2022

Chúng tôi dự báo LN ròng tăng trưởng kép hàng năm đạt 16% trong giai đoạn 2020-2022, nhờ tăng trưởng kép thu nhập lãi thuần đạt 17%, dựa trên CAGR dư nợ đạt 15% và NIM tăng 0,42% trong giai đoạn này. Chúng tôi cho rằng sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ giảm bớt trong năm tới nhờ vắc-xin, do đó thúc đẩy các hoạt động cho vay tiêu dùng và NIM. Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi đạt tăng trưởng kép 20%, bao gồm CAGR thu nhập phí đạt 25%, trong 2020-2022, nhờ thu nhập từ dịch vụ thanh toán và thu nhập từ bancassurance. Tỷ lệ chi phí/thu nhập của VPB trong 2021 dự kiến ​​sẽ đạt 32%, cao hơn một chút so với mức hiện tại là 30,5% vì chúng tôi cho rằng hoạt động cho vay tiêu dùng tăng trở lại sẽ cần nhiều nhân viên thu hồi nợ hơn, làm tăng chi phí hoạt động của ngân hàng. Về HĐKD, chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay sẽ duy trì trong 2020-2021 lần lượt đạt 3,1% và 53%. Chúng tôi ước tính tăng trưởng kép LN ròng của VPB dự kiến sẽ vượt trội hơn so với các ngân hàng trong nước (11,3%) và trong khu vực (9,2%).

Chúng tôi kỳ vọng LN ròng Q4/2020 giảm 11% svck

Chúng tôi dự báo LN ròng Q4/2018 giảm xuống 2.500 tỷ đồng do chi phí tín dụng tăng. Đầu năm, ngân hàng đã thu hẹp hoạt động cho vay tín chấp, giảm tỷ trọng cho vay tiêu dùng, vốn có chi phí tín dụng cao hơn trong tổng dư nợ. Tuy nhiên, do FE Credit gần đây đã nới lỏng chính sách cho vay tiêu dùng, chúng tôi kỳ vọng chi phí tín dụng của VPB sẽ tăng lại trong Q4/20, thúc đẩy chi phí tín dụng năm 2020 đạt 5,6%, từ mức 5,1% hiện tại.

Duy trì đánh giá Khả quan và tăng giá mục tiêu lên 35.000đ/cp

Giá cổ phiếu đã tăng mạnh 18% từ cuối T9/20 khi một số ngân hàng tư nhân ghi nhận KQ Q3/20 tích cực, ví dụ như MBB và TCB. Chúng tôi tăng giá mục tiêu 25% lên 35.000đ/cp, tương đương với P/B 1,4 lần giá trị sổ sách năm 2021, cao hơn 23% sv các ngân hàng tư nhân trong nước khác, trừ VCB. Chúng tôi cho rằng VPB xứng đáng mức định giá cao hơn các ngân hàng khác nhờ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội trong 2020-22. Định giá mới của chúng tôi dựa trên tỷ trọng bằng nhau của phương pháp định giá thu nhập thặng dư với chi phí vốn thấp hơn (CP vốn: 14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3,0%) và P/B mục tiêu 1,4 lần cho năm 2021 (P/B trung bình 3 năm của VPB). Rủi ro giảm giá là chi phí tín dụng cao hơn dự kiến. Tiềm năng tăng giá bao gồm lợi suất tài sản cao hơn dự kiến và tăng vốn chủ sở hữu nhờ thoái tối đa 49% cổ phần tại FE Credit với mức giá cao hơn kỳ vọng cho các cổ đông chiến lược.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status