Hợp tác cùng phát triển

VPB – Tăng trưởng tín dụng phục hồi trong Q4/2018 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 18/02/2019    162

Chia sẻ

  • Tổng thu nhập hoạt động năm 2018 tăng 24,2% so với cùng kỳ (yoy) nhưng LNTT chỉ tăng 13,1% yoy do chi phí dự phòng tăng đáng kể.
  • Lợi nhuận ròng năm 2018 đạt 7.356 tỷ đồng (+14,2% yoy) và chỉ hoàn thành 89,0% dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu nhưng vẫn giữ khuyến nghị Mua vì những khó khăn gần đây đã được phản ánh trong định giá hiện tại.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 21.250

VND 26.100

0%

MUA

NGÂN HÀNG

Xem thêm báo cáo chi tiết tại  ĐÂY

DMCA.com Protection Status