Hợp tác cùng phát triển

VPB – Ngân hàng mẹ rực rỡ, FE Credit ảm đạm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 05/08/2021    714

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng hợp nhất (LN) VPB Q2/21 tăng 36,1% svck lên 4.016 tỷ đồng chủ yếu nhờ ngân hàng (NH) mẹ trong khi LN ròng FE Credit giảm 80% svck.
  • LN ròng 6T21 tăng 37% svck đạt 7.218 tỷ đồng nhờ giảm chi phí vốn (CoF), tương đương 55,6% dự báo cả năm.
  • Nâng giá mục tiêu lên 75.000 đồng nhờ lãi thu được từ thương vụ thoái vốn FE Credit.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND60.800

VND75.000

0,00%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Thu nhập Q2/21 tăng mạnh nhờ lãi từ đầu tư
LN ròng Q2/21 tăng 36,1% svck đạt 4.016 tỷ đồng. LN ròng NH mẹ tăng vọt 335% svck đạt 7.370 tỷ đồng nhờ tín dụng tăng trưởng 13% svck và lãi từ đầu tư tăng mạnh 1.350% svck (1.390 tỷ đồng). Trong Q2/21, NH đã giảm 18% khoản đầu tư (tương đương 12.000 tỷ đồng). Trong khi đó, LN ròng của FE Credit giảm mạnh 80% svck về 247 tỷ đồng do dư nợ cho vay giảm 12,28% svck, NIM thấp hơn và chi phí tín dụng cao hơn svck.

6T21: phục hồi bất chấp FE Credit kém khả quan
6T21, NII của VPB đạt 18.352 tỷ đồng (+16,7% svck) nhờ dư nợ cho vay hợp nhất tăng 15,1% svck và NIM toàn NH tăng 57 điểm cơ bản svck lên 9%. Tín dụng toàn NH tăng 7,5% sv đầu năm, thấp hơn 6T20. NH mẹ đã được Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức tín dụng lên 12,1% cho năm 2021, thấp hơn dự báo của chúng tôi là 18%. CoF giảm 167 điểm cơ bản svck về 4,6% do cắt giảm lãi suất từ 30-100 điểm cơ bản svck đối với tất cả các kỳ hạn. Tỷ suất tiền gửi không kỳ hạn (CASA) lên tới 18% tại cuối Q2/21 từ 12% tại cuối Q1/21. NH tăng trích lập dự phòng trong Q2/21 (+54% svck) dẫn đến chi phí dự phòng 6T21 tăng 34,5% svck. 6T21, LN ròng NH mẹ tăng 197% svck đạt 9.945 tỷ đồng; góp phần giúp LN ròng toàn NH đạt 7.218 tỷ đồng (+37% svck).

LN ròng FE Credit sụt giảm 54% svck trong 6T21
NIM của FE Credit giảm 96 điểm cơ bản về 25,7% trong 6T21, khi NH siết chặt hơn chiến lược cho vay với rủi ro cao trong bối cảnh khó khăn như hiện tại. Cho vay Q2/21 giảm 4,9% sv quý trước và 7,2% sv cuối năm 2020, trong khi chi phí tín dụng tăng 17% svck trong 6T21.

Chất lượng tài sản có dấu hiệu suy giảm
Mặc dù NH đã tích cực xóa nợ xấu trong 6T21 (tỷ lệ xóa nợ 5,5%; +77 điểm cơ bản svck); Tỷ lệ nợ xấu (NPL) toàn NH vẫn tăng lên 3,5% tại cuối Q2/21 và Q1/21 từ 3,4% tại cuối năm 2020. NPL tại FE Credit tăng vọt 9,1% vào cuối 6T21 từ 7,7% cuối Q1/21 và 6,2% tại cuối năm 2020. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) toàn NH tại cuối Q2/21 giảm xuống 44,7% từ 48,8% tại cuối năm 2020.

Nâng khuyến nghị lên Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 75.000 đồng
Giá mục tiêu 1 năm mới của chúng tôi dựa trên P/BV mục tiêu là 2,1 lần cho giá trị sổ sách năm tài chính 2021 để phản ánh khoản lãi từ thương vụ thoái vốn FE Credit. Tiềm năng tăng giá là khả năng phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status