Hợp tác cùng phát triển

VPB – KQKD 6 tháng phù hợp với dự báo

Báo cáo phân tích DN 06/08/2019    534

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 6T2019 giảm 0,9% so với cùng kỳ (yoy) do không ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ phí trả trước bancassurance. Loại trừ khoản thu nhập bất thường, lợi nhuận ròng 6T2019 tăng 23,1% yoy.
  • Lợi nhuận ròng Q2/2019 tăng 45,7% yoy và 44,1% so với quý trước với cho vay tăng nhanh hơn nhưng NIM giảm so với Q1/2019.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 21.200 đồng/cp.

 

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND18.950

VND21.200

0%

MUA

Ngân hàng

 

Cho vay tăng cao thúc đẩy tăng trưởng thu nhập lãi dù NIM giảm

Thu nhập lãi 6T2019 tăng 18,6% yoy nhờ tăng trưởng cho vay cao (+24,5% yoy), trong khi biên lãi suất (NIM) giảm 12 điểm cơ bản yoy xuống còn 8,8%. NIM giảm ở cả ngân hàng mẹ và công ty con tài chính tiêu dùng của VPB – FE Credit do chi phí vốn tăng và ngân hàng cắt giảm các hoạt động cho vay rủi ro cao. Đến cuối Q2/2019, tăng trưởng tín dụng đạt 11,1% so với cuối năm 2018, thấp hơn hạn mức 16,0% yoy được cấp cho 2019.

Thu nhập phí tăng gấp đôi nhưng thu nhập ngoài lãi khác giảm  

Thu nhập phí 6T2019 tăng gấp đôi 6T2018 nhờ mức tăng trưởng cao của thu nhập từ bancassurance và dịch vụ thanh toán. Bên cạnh đó, trong 6T2018 VPB đã thoái thu một số khoản thu nhập phí thẻ tín dụng sau đợt thanh tra của NHNN tại FE Credit. Thu nhập ngoài lãi khác giảm 33,3% yoy do VPB không ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ AIA cho khoản phí đại lý của thỏa thuận bancassuramce độc quyền như trong 6T2018. Loại trừ khoản thu nhập bất thường này, thu nhập ngoài lãi khác tăng 31,9% so với cùng kỳ.

Chất lượng tài sản có dấu hiệu cải thiện

Tỷ lệ nợ xóa giảm 20 điểm cơ bản yoy trong 6T2019, đồng thời tỷ lệ nợ xấu đã giảm 70 điểm cơ bản yoy vào cuối Q2/2019. Tỷ lệ nợ xấu giảm ở cả ngân hàng mẹ và FE Credit so với cùng kỳ, lần lượt về mức 2,9% và 5,0%. Chúng tôi kỳ vọng chất lượng tài sản sẽ cải thiện về cuối năm do ngân hàng đang cắt giảm các khoản cho vay rủi ro cao trong ngắn hạn. Chi phí dự phòng 6T2019 tăng 18,8% yoy, đây là mức tăng thấp so với mức tăng trong những năm vừa qua. Tỷ lệ dự phòng/nợ xấu, do đó, đã tăng lên 48,5% vào cuối Q2/2019 từ mức 45,9% vào cuối Q4/2018.

VPB có thể đạt dự báo cả năm của chúng tôi  

LN ròng 6T2019 đạt 3.471 tỷ (-0,9% yoy), hoàn thành 46% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng năm 2019 sẽ đạt dự báo của chúng tôi do thu nhập từ thu hồi nợ xấu sẽ tăng trong nửa cuối 2019 vì thu hồi nợ xấu thường chậm trong nửa đầu năm do vướng kỳ nghỉ Tết. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 21.200 đồng/cp, dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,7%; tăng trưởng dài hạn 3,0%).  

Yếu tố tăng giá và rủi ro giảm giá

VPB có thể được đánh giá lại nếu có sự cải thiện bền vững về chất lượng tài sản, điều này dẫn tới chi phí tín dụng thấp hơn. Rủi ro giảm giá có thể đến từ một thông tư mới giới hạn các khoản cho vay tiền mặt và cho vay trực tiếp tại các công ty tài chính tiêu dùng, do đó có thể làm giảm tăng trưởng tín dụng và NIM tại FE Credit.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

 

DMCA.com Protection Status