Hợp tác cùng phát triển

VPB – Giá cổ phiếu tăng mạnh từ kỳ vọng thoái vốn FE Credit – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 28/04/2021    708

Chia sẻ

  • LN ròng Q1/21 tăng mạnh 38% svck lên mức 3.202 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí hoạt động giảm đi hơn 20% svck..
  • Đối với thương vụ thoái vốn FE Credit, ngân hàng dự kiến sẽ công bố quyết định cuối cùng trong quý này.
  • Hạ đánh giá xuống Trung lập, giá mục tiêu 56.300đ với P/B mục tiêu năm 2021 cao hơn do đà tăng của ngành ngân hàng thời gian gần đây.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND53.000

VND56.300

0,00%

TRUNG LẬP

TÀI CHÍNH

Những điểm chính trong buổi gặp chuyên viên phân tích Q1/2021
Theo thông tin trong buổi gặp chuyên viên phân tích ngày 23/4, VPB đặt kế hoạch tăng LNTT năm 2021 lên 16.700 tỷ đồng (tương đương 102,6% dự báo của chúng tôi). Mục tiêu năm 2021 của ngân hàng mẹ bao gồm: 1) 16,6% tăng trưởng tín dụng; 2) tỷ lệ nợ xấu tối đa 3%; và 3) nâng NIM cao hơn mức trước đại dịch là 4,9%. Trong cuối Q1/21, ngân hàng đã cơ cấu lại 7.500 tỷ đồng tín dụng (~2,2% tổng dư nợ cho vay hợp nhất), trong đó 5.800 tỷ đến từ ngân hàng và 1.700 tỷ đến từ FE Credit. Đối với thương vụ thoái vốn FE credit, HĐQT dự kiến sẽ hoàn thành trong quý này.

Thu nhập lãi Q1/21 tăng 13,7% svck do tín dụng NH mẹ tăng và chi phí vốn giảm
VPB công bố thu nhập lãi Q1/21 đạt 9.120 tỷ, tăng trưởng cho vay hợp nhất đạt 14% svck và NIM toàn NH tăng 17 điểm cơ bản. Mức tăng trưởng mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi KQKD của ngân hàng mẹ, với tăng trưởng cho vay đạt 17% và chi phí vốn giảm 1,7% svck. Trong khi đó, FE Credit ghi nhận mức giảm thu nhập lãi 4% svck xuống còn 4.446 tỷ do NIM của công ty giảm 1,5%. Trong năm 2021, chúng tôi dự báo ngân hàng mẹ và FE Credit sẽ đạt mức tăng trưởng cho vay lần lượt là 17%/15%, phù hợp với kế hoạch của NH.

LN ròng Q1/21 tăng trưởng mạnh do chi phí vận hành kiểm soát chặt chẽ
Chúng tôi ấn tượng với khả năng quản lý chi phí hoạt động của ngân hàng. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của VPB giảm mạnh từ 32% Q1/20 xuống 22% trong Q1/21, thấp nhất ngành. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng CIR của VPB sẽ tăng lên 32% trong năm 2021 do ngân hàng đã tăng số lượng nhân viên thêm 10% sv cuối 2020 và HĐQT dự kiến sẽ đầu tư nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh trong các quý tới. Như vậy, LN ròng Q1/21 của VPB tăng 38% svck lên 3.202 tỷ đồng, đạt 25% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Hạ đánh giá xuống Trung lập, giá mục tiêu 56.300đ/cp
Giá cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 57% svck nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2020 và kỳ vọng thoái vốn thương vụ FE Credit. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên tỷ trọng bằng nhau của 2 phương pháp thu nhập thặng dư và P/B 2,0x cho năm 2021, cao hơn mức 1,7x trước đó, để phản ánh việc định giá lại toàn ngành ngân hàng. Chúng tôi cũng tiến hành phân tích độ nhạy giátrị sổ sách năm 2021 của VPB với những thay đổi trong quyền sở hữu FE Credit và P/B mục tiêu để phản ảnh tiềm năng tăng giá của thương vụ này

Xem chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status