Hợp tác cùng phát triển

VPB – Chi phí dự phòng thấp hơn kỳ vọng – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 22/07/2020    724

Chia sẻ

 • LN ròng Q2/2020 tăng 44% sv cùng kỳ do quản lý tốt chi phí hoạt động và giảm nhẹ chi phí dự phòng.
 • LN ròng 1H2020 tăng 51,7% sv cùng kỳ lên 5.265 tỷ đồng.
 • Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu không đổi VND 25.000 đồng/CP.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 22.750

VND 25.000

0%

TRUNG LẬP

Ngân hàng

Thu nhập lãi 6T2020 tăng trưởng 8,8% sv cùng kỳ

 • VPBank (VPB) ghi nhận 15.722 tỷ đồng thu nhập lãi trong 1H20 do 13.6% tăng trưởng sv cùng kỳ tại tổng tài sản sinh lãi: cho vay khách hàng tăng 9,1% và trái phiếu doanh nghiệp tăng 2,2 lần sv cùng kỳ. Tại cuối Q2/2020, tín dụng của ngân hàng tăng 6,8% sv cuối năm 2019, cao hơn một nửa hạn mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng năm 2020 là 13%. Tuy nhiên, VPB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nới thêm hạn mức tín dụng cho năm nay.
 • Biên lãi suất (NIM) 6T20 giảm 42 điểm cơ bản sv cùng kỳ do NIM tai FE Credit giảm 280 điểm cơ bản. Trong 6T2020, NIM tại FE Credit giảm xuống 26,6% do chiến lược hạn chế cho vay tại FE Credit. Dư nợ tại FE Credit giảm 0,8% sv cùng kỳ làm giảm đóng góp của công ty với tổng dư nợ hợp nhất, từ 25% cuối 2019 xuống 24% cuối Q2/2020.

Thu nhập ngoài lãi 6T2020 tăng 31,6% sv cùng kỳ

 • 1H20 thu nhập ngoài lãi tăng 31,6% sv cùng kỳ nhờ lãi từ chứng khoán tăng gấp 2,6 lần do VPB đã bán 80% số dư chứng khoán kinh doanh (~1.279 tỷ) và 37% chứng khoán đầu tư của các TCTD (~9.000 tỷ) trong 6T2020.
 • Thu nhập từ phí tăng 12% sv cùng kỳ trong 6T2020, do: 1) 503 tỷ đồng (+56% sv cùng kỳ) thu nhập từ dịch vụ thanh toán và 2) 1.023 tỷ đồng (+37% sv cùng kỳ) thu nhập từ thu hồi nợ xấu.

Quản lý chi phí hiệu quả giúp lợi nhuận tăng trưởng mạnh

 • Tỷ lệ chi phí/thu nhập 6T2020 giảm xuống 31% từ 36% cùng kỳ do công tác đẩy mạnh số hóa.
 • Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất giảm nhẹ từ 3,4% cuối 2019 xuống 3,2% tại cuối Q2/2020. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ sv cùng kỳ tại ngân hàng mẹ (từ 2,9% tại cuối 6T2019 xuống 2,6% cuối 6T2020) nhưng không đổi tại FE Credit (5,0%). Do đó, chi phí dự phòng 6T2020 giảm nhẹ 0,6% sv cùng kỳ, đẩy lợi nhuận ròng 6T2020 tăng trưởng 51,7% lên 5.265 tỷ đồng, đạt 63% dự báo của chúng tôi.
 • Tỷ lệ dự phòng/nợ xấu cải thiện lên 49,1% cuối Q2/20 từ 46,4% cuối năm 2019. Năm ngoái, VPB đã hoàn thành mua lại 3.200 tỷ đồng trái phiếu VAMC.
 • Chi phí tín dụng của VPB giảm 63 điểm xuống 4,9% trong 6T2020 do thu hẹp hoạt động tín dụng rủi ro cao. FE Credit đã dừng cho vay đối với khách hàng mới, thay vào đó là tập trung cho vay với khách hàng hiện hữu. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng chi phí tín dụng của VPB sẽ tăng trở lại nửa cuối năm 2020 và đạt 5,4% cho cả năm 2020 do nợ xấu tăng mạnh và nhu cầu vay với mục đích tiêu dùng sẽ giảm đến cuối năm 2020.

Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu không đổi

 • Chúng tôi duy trì đáng giá Trung lập và giá mục tiêu VND25.000/CP dựa trên phương pháp định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3,0%). Rủi ro giảm giá đến từ chi phí tín dụng cao hơn kỳ vọng. Yếu tố tăng giá có thể đến từ việc tăng trưởng tín dụng tốt hơn dự báo.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status