Hợp tác cùng phát triển

VPB – Bộ đệm vốn dồi dào hỗ trợ tăng trưởng cao – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 02/11/2022    281

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q3/22 tăng mạnh 63,9% svck đạt 3.542 tỷ đồng, nhờ cho vay tăng 26,9% svck và đà tăng của chi phí dự phòng chậm lại.
  • Trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng mẹ VPB lên 30% – cao nhất trong số các ngân hàng.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 26.300đ/cp do chúng tôi giảm P/B mục tiêu và thay đổi dự phóng giai đoạn 2022-2024.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND16.350

VND26.300

0,00%

KHẢ QUAN

Tài chính

Ngân hàng mẹ có hạn mức tăng trưởng tín dụng 2022 cao nhất ngành

Nhờ tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao (~15%), tỷ lệ LDR thấp (~70,8%) và cuối Q3/22 và tham gia xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, ngân hàng mẹ của VPB đã được nới thêm hạn mức tín dụng 15% trong tháng 10 năm 2022. Nhờ đó, tổng hạn mức tín dụng của ngân hàng mẹ đã lên mức 30%, cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết. Chúng tôi ước tính còn khoảng 44.000 tỷ đồng cho vay trong 2 tháng cuối năm 2022. Cuối tháng 9, cho vay hợp nhất của VPB tăng trưởng 13,3% sv đầu năm, trong đó ngân hàng mẹ tăng 14,7% sv đầu năm và FE Credit tăng khoảng 3,4% sv đầu năm, theo ước tính của chúng tôi.

Q3/22: LN ròng tăng mạnh mẽ khi áp lực trích lập dự phòng giảm

Q3/22 thu nhập lãi (NII) hợp nhất tăng 38,9% svck nhờ cho vay tăng 26,9% svck và NIM tăng 52 điểm cơ bản svck. Thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng 16,2% svck nhờ thu nhập từ phí tăng 123,8% svck bù trừ với thu nhập từ hoạt động chứng khoán giảm 87,1% svck. Chi phí dự phòng chỉ tăng nhẹ 8,9% svck, thấp hơn mức 33% svck trong Q2/22, giúp LN ròng Q3/22 tăng 63,9% svck đạt 3.542 tỷ đồng. Lũy kế 9T22, LN ròng hợp nhất tăng 69,6% svck đạt 15.910 tỷ đồng, trong đó, LN ròng ngân hàng mẹ tăng 83,4% (không bao gồm thu nhập từ các công ty con chuyển về) trong khi FE Credit giảm 135% svck. Nếu không có khoản thu nhập từ phí độc quyền khoảng 5.500 tỷ đồng trong Q1/22 (theo ước tính của chúng tôi), LN ròng 9T22 tăng 22,7% svck.

Nợ xấu của FE Credit vẫn áp lực lên chất lượng tài sản của ngân hàng

FE Credit ghi nhận tỷ lệ nợ xấu khoảng 14,3% vào cuối Q3/22, thấp hơn mức 15,1% vào cuối Q2/22 (theo ước tính của chúng tôi). Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 5,01% vào cuối Q3/22, giảm nhẹ so với mức 5,25% vào cuối Q2/22 nhưng cao hơn mức 4,47% cuối Q4/21. Chúng tôi dự báo VPB sẽ tăng cường trích lập dự phòng trong Q4/22 để duy trì tỷ lệ nợ xấu đạt 4,5% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt 65% vào cuối năm 2022.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 26.300đ/cp

Chúng tôi giảm P/B mục tiêu về 1,5 lần từ mức cũ là 2,0 lần phản ánh bối cảnh tín dụng bị thắt chặt ở các ngân hàng, NIM bị giảm và chi phí tín dụng ngày càng tăng. Tiềm năng tăng giá là khả năng phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược. Rủi ro giảm giá gồm lạm phát và nợ xấu cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status