Hợp tác cùng phát triển

VNM – Nửa cuối năm sẽ bớt khó khăn hơn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 23/08/2022    510

Chia sẻ

  • Trong Q2/22, VNM ghi nhận doanh thu thuần giảm 5,0% svck, trong khi lợi nhuận ròng giảm 26,5% svck.
  • Chúng tôi kỳ vọng LN ròng tăng trưởng tích cực trong nửa cuối năm nhờ chi phí đầu vào giảm và doanh thu tăng trưởng trở lại.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 85.400đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND73.700

VND85.400

5,65%

KHẢ QUAN

Hàng tiêu dùng

KQKD Q2/22: Tăng trưởng doanh thu thấp hơn kỳ vọng
VNM ghi nhận doanh thu nội địa giảm 5.9% svck trong Q2/22, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ phục hồi. Trong khi đó, doanh thu từ nước ngoài đi ngang, chủ yếu nhờ đóng góp từ các công ty con tại nước ngoài (Driftwood và Angkormilk). Biên LN gộp ghi nhận mức giảm 2,9đ % do chi phí bột sữa nguyên liệu tăng cao. Do đó, LN ròng Q2/22 giảm 26,5% svck xuống 2.083 tỷ đồng. Nhìn chung, doanh thu thuần của VNM trong 6T22 giảm 0,3% svck, trong khi LN ròng giảm 19,6% svck, hoàn thành 40% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Kỳ vọng vào sự phục hồi từ doanh thu và biên LN gộp trong nửa cuối năm
Do KQKD 6T22 thấp hơn kỳ vọng, chúng tôi hạ dự phóng LN ròng 2022-23 xuống 15,7%/11,6% nhằm phản ánh sản lượng hàng bán và biên LN gộp thấp hơn dự kiến. Chúng tôi kỳ vọng DT nội địa sẽ tăng trưởng 9,8% svck nhờ những nỗ lực gần đây của VNM, bao gồm: đẩy mạnh các hoạt động khuyến mại và tái cấu trúc các kênh phân phối. Ban lãnh đạo cho biết, VNM đã ghi nhận tăng trưởng DT tăng 10% svck vào T7/2022. Bên cạnh đó, chúng tôi quan sát thấy xu hướng giá bột sữa nguyên kem đang hạ nhiệt từ mức đỉnh vào T3/2022 sẽ giúp giảm áp lực về chi phí lên biên LN gộp vào nửa cuối năm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng DT 2022 tăng 5,0% svck trong khi LN ròng giảm 12,6% svck. Trong 2023, chúng tôi kỳ vọng DT của VNM tăng 3,8% svck và LN ròng cải thiện 12,8% svck nhờ áp lực chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 85.400đ/cp
Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống 22,4% sau khi giảm EPS giai đoạn 2022-23. VNM đang được giao dịch ở mức 16,4x, thấp hơn 18,4% so với mức trung bình 3 năm. Chúng tôi vẫn ưa thích VNM nhờ vị trí dẫn đầu trong ngành sữa. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng đến từ việc tái cấu trúc kênh phân phối và mở rộng trong khu vực. Cùng với tỷ suất cổ tức 5,7%, VNM vẫn là một lựa chọn đầu tư phù hợp trong dài hạn.
Tiềm năng tăng giá là nhu cầu tiêu thụ sữa nội địa cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) giá bột sữa cao hơn dự kiến, 2) tiến độ hoàn thành các dự án trang trại lâu hơn dự kiến và 3) nhu cầu tiêu thụ sữa thấp hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status