Hợp tác cùng phát triển

VNM – ĐHCĐ 2022: Những điểm chính – Báo cáo đại hội cổ đông

Báo cáo phân tích DN 26/04/2022    339

Chia sẻ

  • ĐHCĐ thông qua KHKD 2022 với doanh thu 64.070 tỷ (+5,0% svck) và LN ròng 9.720 tỷ (-7,7% svck).
  • Câu hỏi của nhà đầu tư chủ yếu xoay quanh chiến lược phát triển thị trường nước ngoài, giá nguyên liệu đầu vào và tiềm năng tăng trưởng tại thị trường nội địa.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND75.900

VND110.000

5,27%

KHẢ QUAN

Hàng tiêu dùng

Chúng tôi cho rằng VNM đặt kế hoạch kinh doanh 2022 khá thận trọng
• ĐHCĐ đã thông qua KHKD 2022 với doanh thu 64.070 tỷ (+5,0% svck) và LN ròng 9.720 tỷ (-7,7% svck).
• Công ty sẽ tập trung vào các sản phẩm sữa Organic và tái đẩy mạnh chương trình Sữa học đường khi học sinh quay trở lại trường học.
• Trong năm 2021, VNM đã phát triển thêm hai thị trường xuất khẩu mới, nâng tổng số quốc gia xuất khẩu lũy kế lên 57 thị trường với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,6 tỷ USD (+8,0% yoy).

Doanh thu xuất khẩu 2022 dự kiến tăng trưởng 5-10% svck nhờ mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp ra thị trường nước ngoài.
• Kế hoạch LN ròng giảm 7,7% svck trong 2022 do lo ngại giá nguyên liệu đầu vào tăng. Theo ban lãnh đạo, VNM đã chốt giá sữa bột nguyên kem đến tháng 8/2022. Chúng tôi ước tính công ty đã cố định giá sữa bột nguyên kem ở mức cao hơn khoảng 6% so với cùng kỳ. Sữa bột nguyên kem tăng 17,7% svck trong Q1/22 nhưng giảm 6,6% so với T3/2022. Chúng tôi cho rằng công ty đã tận dụng cơ hội này để chốt giá sữa đầu vào cho đến tháng 8 và tiếp tục quan sát diễn biến giá sữa nguyên kem để xác định thời điểm chốt giá tiếp theo.
• Chúng tôi ước tính VNM đã tăng giá bán trung bình lên gần 2% trong Q1/22 và chưa có kế hoạch tiếp tục tăng giá bán đến cuối năm 2022.
• Kế hoạch DT của VNM tương đương với dự phóng của chúng tôi trong khi LN ròng thấp hơn 10,9% so với dự phóng. Chúng tôi kỳ vọng giá bột sữa sẽ hạ nhiệt dần trong 06 tháng cuối năm 2022, giúp cải thiện biên LNG gộp của VNM lên 0,5 điểm %. Do đó chúng tôi kỳ vọng chúng tôi kỳ vọng LN ròng của VNM sẽ tăng nhẹ lên 10.905 tỷ đồng trong 2022 (+3,5% svck)

Kế hoạch cổ tức năm 2022
• VNM duy trì kế hoạch trả cổ tức bằng tiền 3.850 đồng/cp năm 2022 với tỷ suất cổ tức 5,27%. Công ty dự kiến chi trả cổ tức đợt 1 vào T8/2022 với mức 1.500 đồng/cp.
• Công ty không có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ trong năm nay.

Tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng thông qua M&A và các công ty con
• Theo Ban lãnh đạo, giá trị thị trường sữa Việt Nam đã tăng 1% svck trong 2021 và vẫn còn tiềm năng tăng trưởng theo tốc độ tăng trưởng GDP. Giá trị thị trường sữa dự kiến đạt 136.000 tỷ đồng vào năm 2025. Do đó, VNM đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kép doanh thu là 10,3% trong 03 năm tới lên 86.000 tỷ vào 2025.
• Ngoài ra, VNM vẫn đang tìm kiếm các cơ hội M&A trong ngành hàng tiêu dùng nhanh liên quan đến dinh dưỡng.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status