Hợp tác cùng phát triển

VNM – Dấu hiệu phục hồi đã được phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 09/11/2022    413

Chia sẻ

  • VNM ghi nhận lợi nhuận (LN) ròng giảm 21,4% svck trong Q3/22, kéo theo LN ròng 9T22 giảm 20,3% svck, hoàn thành 72,2% dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi LN ròng của VNM tăng trưởng ở mức 2 chữ số trong giai đoạn 2023-24 nhờ biên LN gộp phục hồi.
  • Hạ đánh giá xuống Trung lập với giá mục tiêu cao hơn do chuyển mô hình định giá sang năm 2023.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND82.400

VND86.800

5,13%

TRUNG LẬP

Tài chính

KQKD Q3/22: Có tín hiệu phục hồi
VNM ghi nhận doanh thu (DT) thuần giảm 0,7% svck trong Q3/22 do DT từ nước ngoài giảm 5,6% svck. Trong khi đó, DT của công ty mẹ tăng nhẹ 0,2% svck và 10,5% so với quý trước trong Q3/22. Biên LN gộp giảm 3,4 điểm % svck do VNM vẫn đang sử dụng bột sữa nguyên liệu được thu mua với mức giá cao từ quý trước. Do đó, LN ròng của VNM giảm 21,4% svck trong Q3/22 xuống 2.298 tỷ đồng. Trong 9T22, VNM ghi nhận DT thuần giảm 0,2% svck và LN ròng giảm 20,3% svck, hoàn thành 70,4%/72,2% dự phóng của chúng tôi.

Sức khỏe tài chính tốt trong môi trường tăng lãi suất và biến động tỷ giá
VNM duy trì sức khỏe tài chính tốt với lượng tiền mặt ròng cao (10.718đ/cp) và đòn bẩy tài chính ở mức thấp 0,3 lần (~98% nợ vay bằng USD tại ngân hàng với lãi suất thả nổi). Điều này giúp công ty giảm thiểu được rủi ro do lãi suất tăng và biến động tỷ giá. Chi phí tài chính dự phóng tăng 131,7% svck trong 2022 và giảm 15,9% svck trong 2023 do chúng tôi ước tính lãi vay tăng 1 điểm % trong 2022. Thu nhập tài chính ròng dự báo giảm 22,7% svck xuống 782 tỷ đồng trong 2022 và tăng trở lại 36,0% svck trong 2023.

LN ròng 2023-24 quay trở lại giai đoạn tăng trưởng tích cực
Chúng tôi kỳ vọng VNM duy trì mức tăng trưởng doanh thu trung bình 4,2% svck trong 2022-24 với dự phóng giá bán bình quân không đổi trong 2023 và tăng 1,0% scvk trong 2024. Biên LN gộp dự phóng đạt 43,4% (+1,5 điểm % svck) trong 2023 và 44,9% (+1,5 điểm % svck) trong 2024 nhờ giá bột sữa nguyên liệu hạ nhiệt. Do đó, LN ròng của VNM giảm 11,4% svck trong 2022 trước khi phục hồi 9,9% svck trong 2023 và tăng 11,4% svck vào 2024.

Hạ đánh giá xuống Trung lập với giá mục tiêu cao hơn ở mức 86.800đ/cp
Định giá của chúng tôi dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau giữa mô hình DCF (năm cơ sở: 2023) và P/E mục tiêu là 19,6 lần áp dụng với EPS 2023. Chúng tôi hạ khuyến nghị về Trung lập do tín hiệu phục hồi đã được phản ảnh vào giá cổ phiếu. Rủi ro tăng giá bao gồm 1) nhu cầu tiêu thụ nội địa cao hơn dự kiến và 2) nhu cầu cao hơn dự kiến ở các nước khu vực Trung Đông. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) giá bột sữa cao hơn dự kiến và 2) nhu cầu nội địa yếu hơn so với kỳ vọng

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status