Hợp tác cùng phát triển

VNM – Bình minh sẽ đến – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 17/11/2021    804

Chia sẻ

  • VNM ghi nhận doanh thu thuần/ lợi nhuận ròng giảm 0,2%/6,5% svck trong 9T21, lần lượt hoàn thành 71,6% và 74,7% dự phóng cả năm.
  • Giá bột sữa dần hạ nhiệt sẽ giảm bớt áp lực lên biên LN gộp từ năm 2022.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 116.000đ/cp do đổi năm cơ sở định giá sang và nâng dự phóng EPS 2022-23.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND88.600

VND116.000

4,52%

Khả quan

                  Hàng tiêu dùng

KQKD Q3/21 bị ảnh hưởng bởi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng
VNM ghi nhận DT thuần tăng 4,1% svck trong Q3/21 nhờ 1) DT nội địa tăng 3,7% svck chủ yếu do giá bán bình quân tăng 2% svck và sản lượng bán cải thiện 1-2% svck và 2) DT từ thị trường nước ngoài tăng 6,2% svck. Tuy nhiên, biên LN gộp giảm đáng kể 3,8 điểm % do giá bột sữa tăng cao (đã chốt giá sữa nguyên liệu từ Q1/21). Kết quả, LN ròng giảm 4,9% svck. Trong 9T21, DTT/LN ròng giảm 0,2%/6,5% svck, lần lượt lần lượt hoàn thành 71,6% và 74,7% dự phóng cả năm.
Áp lực lên biên LN gộp có khả năng giảm bớt từ năm 2022
Chúng tôi dự phóng biên LN gộp sẽ giảm 2,8 điểm % trong năm 2021 do giá bột sữa tăng cao (+21,5% kể từ đầu năm). Chúng tôi cho rằng giá bột sữa sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn neo ở mức cao trong năm 2022. Do đó, biên LN gộp có khả năng tăng trở lại 1,7 điểm % trong 2022 do 1) giá bột sữa giảm 8,0% svck 2) mức độ tự chủ về sữa nguyên liệu tăng 4% sau khi hai dự án trang trại bò sữa tại Quảng Ngãi và Lào được đưa vào khai thác từ T11/21 và Q1/22 và 3) công ty vẫn có khả năng tăng giá bán 3-5%/năm để bù đắp cho chi phí đầu vào tăng.
Lợi nhuận ròng dự phóng tăng 7,0%/11,1% svck trong 2022/23
Chúng tôi dự phóng DT thuần tăng 5,7%/6,5% svck trong 2022/23, đóng góp bởi 1) DT nội địa tăng 4,9%/5,9% svck và 2) mức tăng 12,9%/10,8% svck từ các công ty con tại nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng biên LN gộp của VNM sẽ cải thiện 1,7/1,1 điểm % trong năm 2022/23 sau khi giảm 2,8 điểm % trong năm 2021. Kết quả, LN ròng dự kiến sẽ tăng 7,0%/11,1% svck trong 2022/23 sau khi đi ngang trong năm 2021 (+0,6% svck).
Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 116.000đ/cp
Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên cao hơn nhằm phản ánh 1) mức EPS dự phóng năm 2022-23 cao hơn 2) chuyển năm cơ sở sang 2022 và 3) P/E mục tiêu 21,8 lần áp dụng trên EPS dự phóng 2022. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với VNM do chúng tôi cho rằng thời điểm khó khăn nhất đã qua và LN ròng của VNM sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép là 7,0% trong 2022-24 sau khi đi ngang trong năm 2021. Tiềm năng tăng giá là sức tiêu thụ sữa tại thị trường nội địa tăng mạnh hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) dịch Covid-19 kéo dài hơn dự kiến và 2) giá bột sữa cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status