Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT:THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ THUẬN AN

Thông tin đấu giá/ IPO 29/03/2019    328

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An
2.      Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
3.      Ngành nghề kinh doanh:  Trồng, chế biến cà phê
4.      Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 16.136.900.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần
7.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 1.343.505 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 1.343.505 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 29/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 phút ngày 24/04/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày  26/04/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2019 đến 16 giờ ngày 11/05/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019

 

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status