Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: VNDIRECT làm đại lý đấu giá Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 11/06/2014    335

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM  TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt NamSở Giao dịch Chứng khoán  Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam như sau:

 

1.     Tổ chức phát hành:

Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam.

 

2.     Địa chỉ:

Số 4 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Huy động vốn, cấp tín dụng và các dịch vụ tài chính tiền tệ khác cho các tổ chức và cá nhân.  

 

4.     Vốn điều lệ:

600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng Việt Nam

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khời điểm:

10.500 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

22.200.000 cổ phiếu

 

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

22.200.000 cổ phiếu

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

 

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ 8h30 ngày 09/06/2014 đến 15h30 ngày 27/06/2014

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (Theo quy chế bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra bên ngoài của Tập đoàn Hóa  Chất Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa Chất Việt Nam – Phụ lục DS các Đại lý đấu giá).

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất trước 16h ngày 02/07/2014.

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 10 giờ ngày 04/07/2014.

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07 tháng 07 năm 2014 đến 16h00 ngày 14 tháng 07 ngày 2014

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08 tháng 07 năm 2014 đến ngày 11 tháng 07 năm 2014.

 

Trân trọng thông báo

 

DMCA.com Protection Status