Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đấu giá cổ phần Tổng công ty và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Phát hành sách Nam Hà

Thông tin đấu giá/ IPO 14/12/2015    200

Chia sẻ

KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH NAM HÀ

 

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo Kết quả Bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Phát hành sách Nam Hà được tổ chức vào ngày 11/12/2015 như sau:

1.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 81.600 cổ phần

2.     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3.     Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phần

4.     Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 34 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 5 NĐT

+ Cá nhân: 29 NĐT

5.     Tổng số khối lượng đăng ký mua: 2.774.400cổ phần

6.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 33 phiếu

7.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 2.692.800 cổ phần

8.     Khối lượng đặt cao nhất: 81.600 cổ phần

9.     Khối lượng đặt thấp nhất: 81.600 cổ phần

10.  Giá đặt mua cao nhất: 120.000 đồng/cổ phần

11.  Giá đặt mua thấp nhất: 10.800 đồng/cổ phần

12.  Giá đấu thành công cao nhất: 120.000 đồng/cổ phần

13.  Giá đấu thành công thấp nhất: 120.000 đồng/cổ phần

14.  Giá đấu thành công bình quân: 120.000 đồng/cổ phần

15.  Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

16.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 81.600 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

17.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 9.792.000.000 đồng

18.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: ngày 14/12/2015 đến ngày 23/12/2015

19.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 14/12/2015 đến ngày 18/12/2015

 Trân trọng kính báo./.

 

DMCA.com Protection Status