Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 20/11/2020    510

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP như sau:

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP như sau:

1. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Địa chỉ: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 đồng

3. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 44.583.500 cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 13 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 13 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
Tổ chức trong nước: 0 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

5. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 44.610.000 CP

Cá nhân trong nước: 44.610.000 CP
Cá nhân nước ngoài: 0 CP
Tổ chức trong nước: 0 CP
Tổ chức nước ngoài: 0 CP

6. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2020
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2020
– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status