Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV

Thông tin đấu giá/ IPO 23/03/2018    291

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV,  Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV như sau:

 1. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – TNHH MTV

Địa chỉ: A128 đường 3-2, P. Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương.

 1. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
 2. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 30.000.000 cổ phần
 3. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 274 nhà đầu tư

     Cá nhân trong nước:  262 NĐT

     Cá nhân nước ngoài: 05  NĐT

     Tổ chức trong nước:  07 NĐT

     Tổ chức nước ngoài: 0  NĐT

 1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 89.773.600 CP

     Cá nhân trong nước:  57.720.400 CP

     Cá nhân nước ngoài: 3.200 CP

     Tổ chức trong nước: 32.050.000 CP

     Tổ chức nước ngoài: 0 CP

 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  – Thời gian: Chậm nhất trước 15 giờ ngày 26 tháng 03 năm 2018
  – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 2. Thời gian và địa điểm đấu giá:
  – Thời gian 09 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2018
  – Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 

Trân trọng thông báo

 

 

DMCA.com Protection Status